Automatgenererad bild.
Publicerad

9 september 2014

Intensivt år som Mistra Fellow
i Bryssel

Klimatforskaren och nationalekonomen Susanna Roth arbetade under ett år på tankesmedjan CEPS i Bryssel. Hemma igen kommer hennes erfarenheter om klimat- och energipolitik till användning inom forskningsprogrammet Mistra Indigo.

Susanna Roth arbetar till vardags vid IVL Svenska miljöinstitutet och är en av medarbetarna i Mistra Indigo. Våren 2013 fick hon som Mistra Fellow möjligheten att åka till Bryssel och som gästforskare tillbringade hon ett år på CEPS, en av de mest ansedda tankesmedjorna inom EU.

– Det var intensivt arbetsmässigt, men också väldigt roligt. Jag hade kollegor från hela Europa och resten av världen, berättar hon.

Den fristående forskningsorganisationen CEPS studerar utvecklingen på flera politikområden inom EU och arbetar framförallt policy-inriktat. Susanna Roth arbetade under sitt år med klimat- och energifrågor, i synnerhet framtiden för EU:s handel med utsläppsrätter. CEPS placering i Bryssel innebär en unik närhet och tillgång till viktiga beslutsfattare, såväl på nationell som på EU-nivå.

– Det är väldigt fördelaktigt att vara på plats, nära både EU-parlamentet och kommissionen. Man tar på nära håll del av den senaste politiska utvecklingen.

Under året på CEPS har Susanna Roth inte bara ökat sin egen kompetens och lärt sig mer om hur EU fungerar och mer om unionens klimatpolitik. Hon har också nya tankar och idéer som kommer forskningsprogrammet Mistra Indigo till godo. Bland annat utredde hon för CEPS möjligheterna för EU att minimera så kallat koldioxidläckage, det vill säga risken att en ambitiös klimatpolitik inom unionen medför att företag flyttar klimatpåverkande verksamhet till andra, oreglerade, delar av världen.

– Det finns sätt att hantera koldioxidläckage idag, men det är oklart vad som kommer att hända efter 2020. Jag vill gärna fortsätta att studera frågan inom Mistra Indigo.

Susanna Roth är först ut som Mistra Fellow. Satsningen är en ny form av finansiering som ger deltagare i Mistras forskningsprogram chansen att under ett år verka som gästforskare utomlands. Internationell erfarenhet är till godo både för den enskilde forskaren och för Mistras forskning, konstaterar Thomas Nilsson på Mistras kansli.

– Vi ser Mistra Fellow som ett komplement till våra forskningsprogram. Det gynnar Mistras forskning att på plats närvara och ägna sig åt policyfrågor där besluten fattas, i exempelvis Bryssel eller Washington.

Susanna Roths vistelse i Bryssel finansierades helt av Mistra – medlen sköts till utöver Mistra Indigos ordinarie budget. Mistra är beredda att ekonomiskt stödja gästforskare även i andra forskningsprogram.

– Vår tanke och förhoppning är att vi ska få fler Mistra Fellows framöver, men det finns inget planerat i dagsläget, säger Thomas Nilsson.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör