Publicerad

9 september 2014

Klimatsmarta transporter

Välkommen på workshop om klimatsmarta transporter 8 oktober.

Gods- och persontransporter över korta och långa avstånd är en central funktion i samhället idag. Dessa transporter bidrar till en betydande miljöpåverkan genom nedsmutsning, buller och utsläpp av växthusgaser.

Mistra vill titta på vilken forskning som skulle kunna bidra till att minska miljöpåverkan från transporter och arrangerar därför en workshop under rubriken ”Klimatsmarta transporter” den 8 oktober 2014 i Stockholm.

Workshopen syftar till att identifiera;

  • specifika miljöproblem i samband med transporter,
  • styrkeområden inom svensk transportforskning,
  • kunskaps- och kompetensluckor inom svensk transportforskning samt
  • intressanta frågeställningar kring svensk transportforskning.

Antalet platser är begränsat. Workshopen sker på engelska.

För mer information kontakta Christopher Folkeson Welch, chris.welch@mistra.org, 0707-323074.

Datum och tid: 8 oktober, 09.30 -13 inklusive lunch.

Plats: Mistra, Gamla Brogatan 36-38, Stockholm

Anmälan: maila till mail@mistra.org

Mistra Webbredaktör