Automatgenererad bild.
Publicerad

9 september 2014

Ny bok om genteknik och
framtidens mat

Debatten om GMO går vidare. Argumenten är ofta skarpa men förståelsen för vad tekniken egentligen innebär är inte alltid lika god. Med hjälp av en ny bok vill Mistra Biotech öka kunskapen om de vetenskapliga upptäckter som ligger bakom maten vi lägger på tallriken utan att för den skull skriva läsarna på näsan.

Boken ”Framtidens mat– om husdjursavel och växtförädling” förklarar grunderna för gentekniken. Hur genteknik och andra avels- och förädlingsmetoder går till samt vilka de etiska utmaningarna och juridiska förutsättningarna är. Den ger också en överblick över olika genmodifierade produkter, deras ekonomiska konsekvenser och etiska frågor.

Från början var boken mest tänkt som ett internt dokument inom forskningsprogrammet Mistra Biotech. Det fanns ett behov av en faktasamling om genteknik och förädlings- och avelsmetoder eftersom många forskare med andra specialiteter än genteknik är knutna till programmet.

– Vi insåg ganska snart att det skulle bli ett omfattande arbete. Därför bestämde vi oss för att ta steget fullt ut och göra en bok som skulle kunna användas av fler, säger Anna Lehrman, kommunikationsansvarig inom forskningsprogrammet Mistra Biotech.

Målet var en lättillgänglig och faktabaserad bok som inte tog ställning i sakfrågan. ”Framtidens mat” vänder sig därför till alla intresserade. För att ta till sig innehållet krävs endast grundläggande gymnasiebiologi.

– Några kapitel är kanske lite mer krävande men om man läser boken från början ska det inte var några problem.

Att ämnet inte är helt enkelt att popularisera har Anna Lehrman och hennes kollegor med tiden fått alltmer klart för sig.

– Personligen tycker jag att det är svårast att skriva lättfattligt om områden där jag själv har expertkunskaper. Där ökar risken för att jag ska svänga mig med termer och begrepp som är obegripliga för gemene man.

Sedan boken kom i början på sommaren har hon börjat hänvisa till den när det blossar upp debatter om GMO på nätet eller i social medier.

– Diskussionerna är ofta ganska förvirrade eftersom många av debattörerna har bristande bakgrundskunskaper. Därför snurrar det runt mycket felaktigheter på nätet, och om jag kan få några att läsa boken kan den förhoppningsvis bidra till att vi får mer nyanserade meningsutbyten. Eftersom vi inte torgför några åsikter i boken bör alla, oavsett vad man själv anser om tekniken, kunna ta till sig innehållet.

Behovet är stort, det finns många förutfattade meningar om avel och växtförädling i allmänhet och genteknik i synnerhet tror Anna Lehrman. Trots att boken nyligen har kommit ut har ett flertal skolor redan visat intresse för att använda den i sin undervisning. För att göra det enkelt för alla har Mistra Biotech valt att ge ut den både som tryckt bok och som nedladdningsbar e-bok. Den finns också som e-bok på engelska med titeln ”Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding”.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör