Publicerad

9 september 2014

Ny utlysning inom cirkulär ekonomi

Mistras styrelse beslutade vid sitt senaste möte att utlysa medel till ett nytt forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Målet med den nya satsningen är att sluta kretsloppen och öka resurseffektiviteten i samhället genom att i betydligt större utsträckning återanvända och återtillverka produkter.

– Vi känner att det finns ett stort intresse för cirkulär ekonomi och att det här initiativet ligger helt rätt i tiden. Genom att medvetet designa nya produkter så att de håller längre samt går att underhålla, reparera och uppgradera minskar samhällets behov av nya råvaror, säger Mistras VD Åke Iverfeldt.

Utlysningen beräknas öppna den 22 september med sista ansökningsdag i mitten av december.

Mistra Webbredaktör