Automatgenererad bild.
Publicerad

9 september 2014

Programchef får internationellt toppuppdrag

International Arctic Social Science Organization (IASSA) ska ledas från Sverige och verksamheten flyttar till det arktiska forskningscentrumet vid Umeå universitet. Orsaken är att organisationens nya president heter Peter Sköld och han leder även programmet Mistra Arctic Sustainable Development.

– Jag har antagit en stor utmaning. Jag vill vara med och skapa förutsättningar för den forskning som behövs för att åstadkomma den hållbara utveckling vi så ofta pratar om, men så sällan definierar, säger Peter Sköld.

Förutom programchef är även föreståndare för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) dit IASSA:s sekretariat förläggs. Där kommer den elektroniska bulletinen Northern Notes att produceras och i Umeå kommer IASSA:s konferens ICASS (International Congress of Arctic Social Science) att arrangeras för nionde gången år 2017.

IASSA är som namnet anger en forskningsorganisation som omsluter arktisk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Drygt 20 länder och 1 500 forskare är medlemmar. På senare tid har Kina, Sydkorea och länder utanför Arktis blivit allt mer aktiva.

Som president ska Peter Sköld leda IASSA Council, där nio forskningsledare ingår.

– När jag talade för organisationens kongress i Prince George i slutet av maj lyfte jag fram nya samarbeten som en av de stora utmaningarna. Jag skulle vilja se fler internationella samarbeten, fler utbildningssamarbeten, fler tvärvetenskapliga samarbeten och fler samarbeten utanför akademin.

På hemmaplan ser Peter Sköld en positiv utveckling för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Han ser att det pågår många projekt och det finns duktiga forskare.

– Före sommaren drog vi igång Mistrasatsningen New Governance for Sustainable Development in the European Arctic med 36 forskare från åtta universitet och institut, som jag leder tillsammans med Carina Keskitalo. Förhoppningsvis är det bara början på en mer målmedveten satsning på arktisk forskning från de svenska forskningsrådens sida, säger Peter Sköld.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör