Publicerad

7 oktober 2014

Fler utlysningar för innovativa företag med miljöidéer

Tack vare 40 nya miljoner kan Mistra Innovation återigen satsa på företag som vill utveckla innovativa idéer. I januari kommer en ny utlysning, nu med målet att få med de medelstora företagen.

Mistra Innovation vill få små och medelstora företag att samarbeta mer med universitet och forskningsinstitut för att på så sätt kunna utveckla produkter som kan bära svensk industri in i framtiden. Hittills har finansierade projekt som inkluderat underleverantörer och slutkunder i processen lyckats bäst.

– Många av de elva projekt som har fått pengar i samband med våra två tidigare utlysningar har varit lyckosamma. Enda problemet är att vi inte har nått de medelstora företagen lika bra. De ska vi ändra på nu, säger Lars Frenning, programchef för Mistra Innovation.

Att det framförallt är små företag med upp till 20 anställda som har varit på hugget och tagit del av pengarna förklarar han med att de ofta är avknoppningar från universitetsvärlden.

– Därmed har de ett stort kontaktnät inom forskarvärlden, till skillnad från medelstora företag som vanligtvis har svagare koppling till akademisk forskning. De ser sig snarare som praktiker än som några som ägnar sig åt avancerad forskning. Nu vill vi visa de företagen att många forskare på universiteten och på forskningsinstituten är industriinriktade. Och är vana att lösa konkreta problem.

Möten för medelstora företag

Trots att utlysningen formellt inte blir officiell förrän i januari nästa år vill Mistra Innovation redan nu göra de medelstora företagen uppmärksamma på vad som komma skall.

– Genom att vara ute i god tid kan även de som normalt har fullt upp med att klara sin produktion få tid på sig att fundera ut projekt som kan passa dem. De måste även få tid att hitta lämpliga samarbetspartner. Helst både inom akademin och bland leverantörer och kunder.

Under hösten kommer Mistra Innovation bland annat att arrangera möten med medelstora företag, bland annat i företagstäta Gnosjö.

– De företag som tror sig ha en bra idé men inte de rätta forskarkontakterna kan vända sig till mig så ska de få hjälp att hitta rätt, säger Lars Frenning.

Utlysningen planeras stänga i april nästa år. Därefter kommer både ett vetenskapligt och ett industriellt råd att utvärdera inkomna förslag och de mest intressanta får presentera sig under en hearing. Beslut om vilka som får pengar kommer i början av nästa sommar.

– Sedan har de fyra år på sig att nå de uppsatta målen. Normalt får varje projekt mellan två och åtta miljoner kronor.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

BAKGRUND

Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar
satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort
miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och
konkurrenskraft. Därför krävs också ett samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut. Målsättningen är att
stödja forskning och utveckling av en ny generation globalt
konkurrenskraftiga produkter, tillverkningsprocesser och/eller tjänster med hög prestanda och med radikalt lägre belastning på naturresurser och miljö under hela livscykeln.

Mistra Webbredaktör