Automatgenererad bild.
Publicerad

7 oktober 2014

Tillökning i Mistrafamiljen som är ”Funded by Mistra”

Mistra har fått tillökning, men inte med någon ny forskningssatsning. Anna och Johan Palme som är doktorander i varsitt Mistraprogram har fått en liten Maj. Som är född i mars.

Med föräldrar som båda är Mistraforskare passar tröjan bra. Det senaste tillskottet i familjen Palme är på sätt och vis ”Funded by Mistra”.

 – Vi skämtade om det redan när jag var gravid, att vi arbetar i var sitt Mistraprogram. Och när hon föddes var det skoj att trycka upp en tröja med texten, säger Anna Palme.

Hon har varit föräldraledig i ett halvår med Maj från sin forskning inom Mistra Future Fashion. Snart ska hon och hennes man Johan Palme som arbetar inom MistraPharma dela på tiden med Maj och båda vara hemma på halvtid.

Anna forskar om hur tyg ska kunna återavändas inom textilindustrin labbade för fullt med sina bomullsfibrer ända tills magen var i vägen vid dragskåpet.

– Jag hann precis få klart min första artikel. Den handlar om hur bomull från lakan som har tvättats många gånger går att återvinna.

Både fibrerna och deras byggstenar polymererna – själva cellulosamolekylerna – visade sig bli väsentligt kortare efter att ha tvättats. Negativt om det sänker kvaliteten på fibrerna, men samtidigt kan det vara positivt om de kortare fibrerna blir lättare att väva nya textilier av.

– Nu står ett nytt avancerat mikroskop och väntar på labbet. Det kom just innan jag blev föräldraledig, så nu är jag sugen på att använda det för att studera bomullsfibrerna mer i detalj.

Anna och Johan träffades innan de skulle börja plugga på universitetet. Han hade kommit in på molekylärbiologi i Uppsala och Anna på bioteknik vid Chalmers. För att kunna vara i samma stad bytte Johan sin plats mot en i Göteborg, och där har de blivit kvar.

Nu är Johan inne i slutspurten på sin avhandling och skulle egentligen disputera nästa vår, men får lite uppskov tack vare föräldraledigheten.

– Det ska bli jätteskoj att vara hemma med Maj, och det blir också skönt att få lite mer tid att få klart avhandlingen och sammanfatta vad jag hållit på med.

Johan forskar om antibiotikaresistens och hur problemet riskerar att öka när penicillin och andra antibiotika sprids i naturen.

– Bland annat undersöker jag de nya tekniker för att behandla avloppsvatten och fånga upp läkemedelsrester som andra forskare utvecklar inom MistraPharma.

Huvudspåren är ozonbehandling för att bryta ned ämnen och aktivt kol för att fånga upp dem. Men de två reningstegen kan utformas och kombineras på många olika sätt – vad som fungerar bäst håller på att testas.

För att se hur effektivt avloppsrening tar bort resistenta bakterier analyserar Johan gensekvensen hos bakterier i avloppsvatten före och efter rening. Även om data nu finns framme förklarar han att det är klurigt att veta vad som är mest relevant att jämföra – om antalet resistenta bakterier minskar generellt, eller om även deras andel av alla bakterier i proverna minskar.

Samarbetet med teknikerna och forskarna på reningsverken är ett exempel på bredden i arbetet inom ett Mistraprogram som både han och Anna gillar.

– Att vara med i sådana här stora forskningssatsningar gör att vi träffar många andra som arbetar med liknande saker, det öppnar ögonen och gör att man ser på problem ur olika synviklar. Det utvecklar dig som forskare.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Automatgenererad bild.

Mistra Webbredaktör