Automatgenererad bild.
Publicerad

28 oktober 2014

Kan hållbar kapitalism lösa  finanskris och miljöproblem?

Den 3 december medverkar David Blood på en konferens arrangerad av Mistra. Han är tidigare VD för investeringsbanken Goldman Sachs kapitalförvaltning och har tillsammans med bland andra USA:s tidigare vicepresident Al Gore byggt upp kapitalförvaltningsbolaget Generation Investment Management. De två intervjuades för ett år sedan för Mistras jubileumsskrift, utgiven med anledning av Mistras 20 års jubileum 2014. Intervjun finns att läsa i sin helhet härPDF.

Al Gore och David Blood reser sedan några år runt i världen och föreläser om mojligheterna med hallbar kapitalism och potentialen med mer langsiktigt tänkande. Problemet är att världens företag och finanssektorn ofta är hinder för en hållbar samhällsutveckling. För att ändra på det har Al Gore de senaste tio åren byggt upp kapitalförvaltningsbolaget Generation Investment Management tillsammans med bland andra David Blood.
Al Gore förklarar att de investerar i företag som arbetar långsiktigt med en helhetssyn på miljö, sociala frågor och etik. Dessa företag är bäst på att hantera risker och visar sig ofta vara de mest lönsamma.

I mångas öron kan kapitalism och hållbarhet låta som två oförenliga begrepp, vad säger ni för att övertyga dem?

– Det är en myt att de inte skulle gå att förena. Problemet för finanssektorn är att duktiga personer är fångade i ett dåligt system. Incitamenten för investerare och företagsledningar styr mot kortsiktigt tänkande. Samtidigt värderas inte tillgångar korrekt. Exempel är de orealistiska subprimelånen till bostäder som man visste var olönsamma på sikt, liksom de hisnande 20 biljoner dollar världens energiföretag investerat i fossila reserver, som inte får användas om vi ska lyckas undvika en allvarlig klimatförändring, säger Al Gore.

– Nej, dagens misslyckanden beror inte på kapitalismen i sig, utan på synsättet att marknaden är helig och inte ska störas trots att den bortser från allt som inte går att mäta eller sätta ett pris på. Men alla bra företagsledare som vet hur man bygger upp värden på längre sikt vet att det inte fungerar, säger David Blood.

Hur ska en sådan stor omställning av finanssektorn och hela samhället genomföras, och vilka aktörer behöver ni få med er?

– En ändrad syn på kapitalismen behöver slå igenom på alla nivåer. Politiken är viktig, till exempel genom att sätta pris på externa effekter som koldioxidutsläpp. Men för att lösa klimatproblem, fattigdom, vattenbrist och demografi krävs så stora investeringar att insatserna bara kan drivas av näringslivet. De grundläggande förändringarna för att ställa om till hållbar kapitalism kan och måste göras inom den finansiella sektorn. Vi vill visa företag och finansmarknad att de vinner på att ändra sina incitament och inkludera externa effekter, så att vi får ett system som stödjer företag i att göra rätt saker, säger David Blood.

Ert engagemang går hand i hand med lärdomar från kapitalförvalt ningsbolaget Generation. Vad innebar det att Mistra gick in som första investerare?

– Sedan 2005 har vi gått från att hantera våra första miljoner till dagens nio miljarder dollar från över 80 institutionella investerare. Utvecklingen har varit lika snabb för hållbara investeringar i stort, som inte är någon liten nisch längre. De investerare som idag har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar hanterar så mycket som nära 35 biljoner dollar. Alla kanske inte följer riktlinjerna till fullo i praktiken, men vi har ändå kommit väldigt långt, säger David Blood.

– Mistra har varit en viktig röst för att utveckla området, genom både den egna kapitalförvaltningen och genom stödet till forskning om hållbara investeringar – en filosofi som liknar vår, säger Al Gore.

Information om konferensen Hållbara investeringar finns här. Där kan du också se en livesändning av konferensen den 3 December med start klockan 13.00.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna
Foto: Per Westergård

Mistra Webbredaktör