Automatgenererad bild.
Publicerad

6 november 2014

Mistra Urban Futures nya chef vill åstadkomma förändring

David Simon som är ny föreståndare för Mistra Urban Futures vill utöka antalet städer som ingår i forskningscentrumet. Syftet är att bli en global röst i utvecklingen mot hållbara urbana miljöer. En av de första stora uppgifterna blir att påverka FN:s nya hållbarhetsmål.

– Det är spännande att få chans att leda ett så unikt centrum med möjlighet att skapa en arena för jämförande studier i olika städer. Vårt mål är att bli en framstående global aktör i utvecklingen till hållbara, resilienta och mer rättvisa urbana miljöer, säger David Simon.

Han är född och uppvuxen i sydafrikanska Kapstaden där han läst geografi och antropologi. Han doktorerade sedan i Oxford och har varit prefekt vid avdelningen för geografi vid Royal Holloway, University of London.

David Simon ingår i UK Academy of Social Sciences och har varit rådgivare åt den brittiska regeringen i frågor som rör Afrika. Hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan urbanisering, hållbarhet, klimatanpassning, hållbara transporter och social utveckling.

– Forskning är mer än ett intellektuellt spel. Jag ser det som en utmaning att sammanlänka teori om urbanisering, policy och praktik till något som fungerar.

En stor del av sitt forskarliv har han tillbringat i Sydafrika, Namibia, Ghana samt i Thailand, Filippinerna och USA.

– Jag växte upp i ett land med sociala orättvisor men med enastående natur. Båda sakerna har präglat mig. Jag har lärt mig att problemen med urbaniseringen kan vara generella men också se väldigt olika ut. Här i västvärlden talar vi om att utveckla smarta städer med hjälp av högteknologi. Men på andra platser är behoven större av rent vatten och möjlighet till att sköta sin hygien.

Forskningen ska få brett genomslag

Mistra Urban Futures styrelseordförande Thomas Rosswall berättar att David Simon tonade fram som den starkaste kandidaten i en öppen ansökningsprocess.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat en föreståndare med en så framstående karriär. David Simon blir en frisk fläkt utifrån. Han har djup kännedom om både Europa och Afrika. Hans erfarenheter av internationellt forskningssamarbete kring global utveckling ger en extra dimension, säger han.

Det finns ett antal stora internationella program som planeras och pågår och där vill Thomas Rosswall att Mistra Urban Futures ska vara med som en viktig plattform. Två viktiga uppgifter det första året blir dels att formulera en övertygande strategi för centrumet fortsatta verksamhet, dels att påverka FN:s pågående arbete med att formulera de hållbarhetsmål som ska ersätta de så kallade millenniemålen.

Att David Simon varit rådgivare åt flera FN-organ, bland annat boende- och bosättningsorganet UN-Habitat är en viktig merit i sammanhanget.

– Vår förhoppning är att ett av målen ska handla om hållbar stadsutveckling och där vill vi bidra med att hitta vetenskapligt underbyggda indikatorer på hållbara urbana miljöer, säger Thomas Rosswall.

Indikatorer för hållbara städer

David Simon vill dra nytta av centrumets plattformar i olika städer för att testa möjliga indikatorer.

– Vi letar efter indikatorer som är användbara i alla deltagande städer och det är inte lätt. Ta exempelvis tillgång till parker och grönområden. Där finns det gott om data i Göteborg och Manchester, men i Kisumu saknas sådana uppgifter och att göra en kartläggning kanske skulle kosta orimligt mycket.

David Simon ska arbeta på 40 procent fram till årsskiftet och därefter på 80 procent. Han kommer att ha sin bas i Göteborg men med en fot kvar i London där han handleder doktorander.  Han nämner planer på att utöka antalet plattformar med två eller tre städer.

– Vi tänker oss ytterligare plattformar i Asien, Latinamerika och Nordamerika. På så sätt blir vi ett globalt centrum i sann mening, säger David Simon.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling med olika regionala plattformar runt om i världen. Mistra Urban Futures strävar mot att bli en världsledande aktör inom hållbar stadsutveckling i dess varierande former och erbjuda innovativa lösningar som är akademiskt excellenta, praktiskt effektiva och samhällsrelevanta. Programmet har pågått sedan 2010.

Mistra Webbredaktör