Publicerad

6 november 2014

Seminarium för finansbranschen om värdet av hållbarhet

Finansmarknadernas betydelse för att åstadkomma ett hållbart samhälle kan inte underskattas. Det anser Klas Eklund, mångårig SEB-ekonom. Han har länge förespråkat en grön ekonomi och medverkar 3 december när Mistra ordnar en konferens om hållbara investeringar.

– Ingen miljöpolitik värd namnet kommer att lyckas om inte finansmarknadernas verksamhet blir ”grönare” än hittills. Finanssektorns direkta och indirekta påverkan på klimat och miljö är enormt stor, säger Klas Eklund.

Den 3 december arrangerar Mistra en halvdagskonferens om hållbara investeringar. Bland annat berättar en av de globala föregångarna David Blood, tidigare på investmentbanken Goldman Sachs, om sitt arbete att bygga upp investeringsfonden Generation tillsammans med Al Gore.

Från att ha varit en nischföreteelse står hållbarhet idag på agendan hos många företag. Under konferensen får vi också veta mer om hållbarhetsarbetet på högsta ledningsnivå i bland annat Volvo och Vasakronan.

Klas Eklund som också medverkar uppmanar centrala beslutsfattare inom både politik och näringsliv att anmäla sig till konferensen. Hållbarhet handlar inte bara om moral eller att rädda miljön. Hållbarhetskriterier är ett sätt att långsiktigt vårda sitt kapital, och borde vara en självklar del av all finansiell verksamhet, hävdar han.

– Finansiell kortsiktighet riskerar inte bara irreversibla skador på mänsklighetens livsbetingelser, det är också ett säkert sätt att skaffa sig själv långsiktiga förluster.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör

Mistra på YouTube