Publicerad

11 december 2014

Linköpings universitet leder satsning på grön humaniora

Mistras styrelse har beslutat att finansiera ett humanistisk miljöforskningsprogram med 20 miljoner kronor med Linköpings universitet som huvudsökande.

Utlysningen har genomförts i samarbete med forskningsrådet Formas, som fattar beslut om sin del av programmet den 17 februari, vilket avgör den slutliga storleken på finansieringen av programmet.


Mistra Webbredaktör