Publicerad

18 december 2014

Mistra medfinansierar
klimatmöte i Bryssel

Mistra ska medverka på en konferens om klimatförändringar och policyfrågor 26-27 februari som brysselbaserade tankesmedjan Centre for European Policy Studies arrangerar. CEPS räknas som den mest inflytelserika tankesmedjan inom EU med täta förbindelser till de viktigaste beslutsfattarna.

Konferensen som kallas ett idélab har titeln ”How much Europe do we need?” och ska avhandla en bred palett av policyfrågor. Mistras vd Åke Iverfeldt och programansvarige Thomas Nilsson kommer att delta.

– Vårt främsta intresse är förstås miljö- och klimatfrågor. Men det finns även andra teman på konferensen som kan påverka våra frågor och våra framtida satsningar. Jag ser det som en del av vår omvärldsbevakning, säger Åke Iverfeldt.

CEPS, Centre for European Policy Studies, anses vara en av de mest betydelsefulla tankesmedjorna inom EU och en samtalsarena som attraherar beslutsfattare på högsta nivå. CEPS har också slutna möten då samtalen är påfallande öppenhjärtiga.

– Man får inte citera vad som sägs, men det ger en mer korrekt bild av olika aktörers utgångspunkter och förhandlingspositioner inom klimatområdet, berättar Åke Iverfeldt.

Konferensen i februari är dock av öppnare karaktär. Den äger rum för andra året men det är första gången Mistra medverkar.

Långt samarbete med CEPS

Mistra samarbetar sedan 2007 med CEPS och är en av tankesmedjans medlemmar. Utbytet har skett i forskningsprogrammet Clipore och nu även i Mistra Indigo, båda program med fokus på policyfrågor som exempelvis systemet med utsläppsrätter och hur internationella handelsregleringar kan främja hållbar utveckling.

– Detta är frågor som CEPS är mycket bra på, säger Thomas Nilsson.

Han förklarar att CEPS å sin sida får tillgång till tidiga forskningsrön från Mistras internationellt ledande program.

­– Det finns inte så mycket miljöforskning med den policyinriktning som Mistra Indigo har.

Mistrastipendium fortsätter

Ytterligare en del i kontakten med CEPS är att en forskare från Mistra Indigo vistades där våren 2013 till våren 2014 som så kallad Mistrastipendiat (Mistra fellow), något Åke Iverfeldt framhåller som värdefullt.

– Det är oerhört bra för stipendiaten att tillbringa ett år i en miljö som ligger så nära beslutsfattandet – en fantastisk möjlighet att knyta kontakter. Det är också bra för Mistra att stipendiaten kommer tillbaka till Sverige med nya kunskaper om hur policyarbete går till, säger han.

Åke Iverfeldt ser gärna att stipendiet och vistelsen på CEPS bildar modell för liknande satsningar i framtiden, både hos CEPS men också i andra organisationer och med forskare från olika Mistraprogram.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör