Automatgenererad bild.
Publicerad

18 december 2014

Mistra undersöker tre möjliga
nya forskningsområden

Smart underhåll av samhällets infrastruktur, smarta material och hållbar konsumtion är tre nya forskningsområden som Mistra nu kartlägger.

Mistra styrelse har beslutat att tre nya potentiella forskningsområden ska undersökas. Om det blir utlysningar inom dessa och i förlängningen nya forskningsprogram bestäms senare. Först ska arbetsgrupper med internationella experter tillsättas för vart och ett av områdena.

Varje arbetsgrupp ska närmare analysera vilka utmaningar som finns och i vilka frågor och i vilken utsträckning forskning och innovation kan bidra till att möta dessa. Arbetsgrupperna ska också översiktligt beskriva det internationella forskningsläget inom sina respektive områden och hur svensk forskning står sig i ett internationellt perspektiv. Slutligen ska arbetsgrupperna föreslå en möjlig inriktning för ett forskningsprogram inför beslut om eventuell finansiering från Mistras styrelse.

Mistra Webbredaktör