Publicerad

18 december 2014

Mistras hållbara kapitalportfölj framgångsrikt föredöme

Mistra strävar sedan länge efter hållbarhet i sin kapitalförvaltning. Den profilen har visat sig framgångsrik på flera sätt. I år är exempelvis koldioxidavtrycket från Mistras aktiefondsplaceringar 60 procent lägre jämfört med index. Samtidigt är avkastningen god.

– Våra aktiefondsplaceringar har hittills i år ökat i värde med mer än 20 procent och avkastningen på totalportföljen har varit drygt 12 procent. Det får man idag vara mycket nöjd med, säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

Den 3 december höll Mistra ett seminarium om hållbar kapitalförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med bland andra David Blood från Generation Investment Management, en av världens ledande förvaltare för hållbara investeringar. Mistra var första kapitalägare som investerade i Generations fonder, ett beslut som avkastningsmässigt visat sig vara klokt.

Åke Iverfeldt har märkt en stor nyfikenhet från finansbranschen före och efter seminariet.

 – Intresset för långsiktighet i förvaltningen har vaknat på allvar. Hållbarhetsperspektiv i kapitalförvaltningen handlar idag om förbättrade avkastningsmöjligheter och om att minska risker, säger han.

Lång historia av hållbara placeringar

Mistras idéer om hållbara placeringar började utvecklas för cirka 15 år sedan. Tanken var att det goda som forskningsprogrammen kom fram till inte skulle motverkas av en kapitalplaceringsstrategi med negativa effekter på samhällsutvecklingen. Från början handlade det om att välja bort oönskade investeringar, det vill säga att placera ansvarsfullt. Idag går arbetet ut på att hitta de bästa placeringarna både ur ett avkastnings- och hållbarhetsperspektiv. Det handlar om hållbara placeringar ur ett klimatperspektiv men också om andra hållbarhetsaspekter, exempelvis resurseffektivitet, biodiversitet, spridning av giftiga kemikalier för att nämna några.

Diversifierad portfölj

Mistras placerar sitt kapital i olika fonder hos externa kapitalförvaltare, som det förs en aktiv dialog med för att fortsatt försöka minska aktieplaceringarnas koldioxidavtryck. Det är enligt Åke Iverfeldt inte alldeles okomplicerat. Det räcker inte att enbart välja vissa sektorer som naturligt har ett lägre avtryck än andra. Att bara investera i finanssektorn och gå ur materialsektorn ger förvisso ett lägre avtryck för den egna portföljen men bidrar inte till att kunna vara med och göra materialsektorn mer klimatsmart.

Att istället satsa på de bästa inom respektive sektor både ur ett avkastnings- och klimatperspektiv driver på utvecklingen i rätt riktning i varje sektor. Mistras placerar därför idag i fonder som har en normal diversifiering mellan olika sektorer och som väljer de bästa bolagen inom varje. Det är denna strategi som gett ett koldioxidavtryck som är 60 procent lägre jämfört med index.

Metoden påverkar resultatet

Nordea har hjälpt Mistra med att ta fram aktieportföljens koldioxidavtryck baserad på en metod framtagen av företaget TrueCost. Åke Iverfeldt är medveten om att detta är en av flera gängse internationella metoder och att resultaten kan skilja beroende på vilken metod man valt. Resultaten påverkas av metodval, antaganden, och systemgränser – och detta måste man vara medveten om resonerar han.

­– Men varje metod fungerar om man håller sig till den och vill följa utvecklingen av ett avtryck, eller för att jämföra mot ett index framtagen med samma metod. Det finns dock definitivt ett behov av standardisering, säger han.

Hur har då Mistras tanke om hållbarhet påverkat avkastningen genom åren? Mistra startade för 20 år sedan med 2,5 miljarder kronor i kapital. Fram till idag har 3,5 miljarder delats ut i forskningsstöd och Mistra har fortfarande mer än 3 miljarder kvar.

– Det är ett gott betyg för Mistras kapitalförvaltningsstrategi. Det visar att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Vår första prioritering är ändå att ge god avkastning så att vi kan finansiera mer forskning, säger Åke Iverfeldt.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör