Automatgenererad bild.

Foto: Lasse Lychnell

Publicerad

18 december 2014

Styrelsen får tung roll i nytt
centrum om hållbara marknader

Om ett par veckor går startskottet för Mistra Center for Sustainable Markets på Handelshögskolan i Stockholm. Misum ska öka kunskapen om hållbara marknader. Dessutom vill man utbilda framtidens företagsledare i hållbarhet och bidra till en grön utveckling i hela samhället.

Marknader spelar en allt viktigare roll i vårt avreglerade och globala samhälle. Samtidigt är marknadsbegreppet abstrakt och kunskapen bristfällig om hur marknader egentligen fungerar. Då blir det också svårt att påverka marknader i hållbar riktning, konstaterar Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av Misums programstyrelse.

– För att hitta lösningar som kan göra vår värld bättre och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft måste vi förstå marknaderna bättre än vi gör idag, säger han.

Misum leds från Handelshögskolan i Stockholm, men forskningen kommer att bedrivas i samarbete med flera andra institutioner, både i Sverige och utomlands.

– Vår ambition är att belysa hållbara marknader från olika perspektiv. Det handlar exempelvis om att förstå hur marknader är strukturerade och hur de styrs, vilka relationer som finns mellan policyer och marknadens aktörer och vilken roll de finansiella institutionerna spelar, säger Lars Strannegård.

Nyligen utsågs Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan, som ny föreståndare för centrumet. Den närmaste tiden ska det bemannas ytterligare, bland annat ska en vetenskaplig ledare rekryteras. Arbete pågår också med att ta fram en programplan som ska peka ut prioriterade forskningsområden den första tiden.

En uttalad målsättning för Misum är att bedriva samhällsrelevant forskning. Där har den namnkunniga programstyrelsen en viktig uppgift med sitt breda kontaktnät. Förutom forskare och representanter för Handelshögskolan återfinns även näringslivstoppar som Egil Myklebust, tidigare ordförande för SAS, och ambassadör Lisa Emelia Svensson från Miljödepartementet bland de åtta ledamöterna i styrelsen.. Ordförande och drivande kraft bakom etableringen av Misum är Björn Stigson. Han har en lång historia som chef inom svenskt näringsliv och han var under 17 år ordförande i World Business Council for Sustainable Development i Geneve, ett hållbarhetsforum för det globala näringslivet.

– Min erfarenhet är att ingen sitter med lösningarna på egen hand. Därför är det viktigt vi skapar samverkan för att successivt hitta vägar framåt. Verksamheten i centrumet måste vara ett avvägande mellan näringslivet, politiker och den akademiska världen, säger han.

Att involvera beslutsfattare tidigt i arbetet är helt nödvändigt, enligt Björn Stigson. Marknaderna kan bidra till ökad hållbarhet, bland annat genom att leverera nya tekniska lösningar och genom att påverka konsumtionsmönster och livsstilar. Men då krävs också effektiva och långsiktiga marknadsregleringar.

– Marknader är väldigt bra på att driva frågor inom väldefinierade ramar. Om man däremot är ute efter mer genomgripande förändringar i samhället är marknader långsamma och trubbiga. Då måste de kompletteras med effektiva regelverk, säger Björn Stigson.

För Mistra är satsningen på Misum en naturlig fortsättning på forskningsprogrammet SIRP som avslutades 2012, efter att ha fördjupat kunskaperna om hållbara investeringar. De närmaste fem åren satsar Mistra 55 miljoner kronor i Misum.

Förutom högkvalitativ forskning ska det även ge ett kompetenscentrum för utbildning inom hållbarhet. Många företagsledare utbildas vid Handelshögskolan, och en fördjupad förståelse för hållbarhet hos framtidens ledare gynnar hela samhället på sikt, enligt Lars Strannegård.

– Vi hoppas att Misum kan bli en internationellt lysande stjärna för kunskapsbildning och spridning av frågor som rör hållbara marknader, och därmed också hur man förstår affärsverksamhet och ekonomi i ljuset av en hållbar utveckling, säger han.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör