Automatgenererad bild.

Artur Runge-Metzger, Anna Lindstedt, Inge Horkeby och Nigel Purvis i seminariets paneldebatt.

Publicerad

30 april 2015

Mistraseminarium om klimatpolitik steg på vägen mot Paris

Nyligen samlades forskare och beslutsfattare i Washington för en öppen dialog om internationell klimatpolitik. Seminariet ordnades av forskningsprogrammet Mistra Indigo och var ett steg på vägen mot FN:s klimattoppmöte i Paris.

I december kommer mångas blickar att vara riktade mot Paris. Förhoppningarna är stora att världens länder där ska nå en överenskommelse om att begränsa de globala koldioxidutsläppen. Förberedelserna pågår sedan länge och seminariet Looking ahead toward Paris: International Perspectives on National Commitments som hölls i Washington 21 april var ett sätt att stödja det arbetet.

– Det var ett mycket intressant seminarium, som gav en djupare förståelse för ståndpunkterna hos några av de viktiga aktörerna i den pågående processen som leder fram till Paris, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd, som fanns på plats i Washington.

Dagen inleddes med ett rundabordssamtal med ett trettiotal inbjudna forskare och beslutsfattare. Efter lunch hölls ett publikt seminarium inför ca 150 åhörare i ett fullsatt auditorium i ambassadbyggnaden House of Sweden – dessutom var det många som följde evenemanget via webben. I seminariets panelsamtal deltog bland andra Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och Artur Runge-Metzger från EU:s förhandlingsdelegation. Även Joseph Aldy, forskare vid Harvard University och tidigare rådgivare till den amerikanske presidenten fanns på talarlistan, liksom  AB Volvos  miljöchef Inge Horkeby.

Två olika synsätt att förena

En av de frågor som diskuterades var synen på hur nödvändiga utsläppsminskningar bäst uppnås. USA förlitar sig främst på många olika lokala och regionala initiativ, exempelvis på delstatsnivå, eller bilaterala avtal med Kina och andra stater. Sverige och EU anser istället att ett långtgående gemensamt internationellt åtagande inom FN-systemet är nödvändigt. Två olika synsätt som man nu försökte att förena.

– Om vi ska klara tvågradersmålet för jordens medeltemperatur måste båda angreppssätten finnas med i kommande överenskommelser och arbetsprocesser. Det framkom tydligt under samtalen, säger Åke Iverfeldt.

Bakom seminariet stod också den svenska ambassaden, den amerikanska tankesmedjan RFF, Resources for the Future, och alltså Mistra Indigo.  Mistra Indigo är ett fyraårigt forskningsprogram som fokuserar på hur klimatpolitiska styrmedel bäst utformas på internationell nivå. Programmet har varit igång sedan 2012 och fått en hel del genomslag för sitt arbete.

– Mistra Indigo har haft betydelse för det som hänt på klimatområdet i USA, bland annat för det handelssystem som vuxit fram på regional nivå i Kalifornien. Vi är angelägna att behålla goda kontakter i USA och speciellt med den inflytelserika tankesmedjan RFF, även efter det att  programmet slutar vid årsskiftet, säger Åke Iverfeldt.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör