Publicerad

4 februari 2016

Fokus på hållbar innovation i balans med samhället

Internationellt tas olika initiativ för att öka dialogen med allmänheten i forskningsprocessen. Målet är att vetenskapliga resultat och nya innovationer ska vara accepterade av alla som berörs och bidra till ett bättre samhälle. Hur det påverkar forskningskommunikationen diskuteras på årets upplaga av Vetenskapsfestivalen i april.

Begrepp som Responsible Research and Innovation (RRI) samt Open science för ökad tillgång till vetenskapliga resultat hörs allt mer i debatten kring framtidens forskning. Bland annat tar EU fram verktyg för att arbeta med RRI och nyligen arrangerade innovationsmyndigheten Vinnova ett informationsmöte inom området. Fokus låg på initiativet ”Science with and for society” som bland annat fokuserar på RRI och ingår som en del i EU:s stora ramprogram Horisont 2020.

Generellt innebär RRI att förutse och utvärdera potentiella konsekvenser och samhällets förväntningar när det gäller forskning och innovation. Vad det här innebär kommer diskuteras under Forum för Forskningskommunikation på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Bland annat kommer Hilary Sutcliffe som leder brittiska tankesmedjan Matter att ge en bild av vad som är på gång.

Frågor som kommer diskuteras på evenemanget 13 april är bland annat Citizen science och andra nya metoder för att nå och engagera allmänheten, liksom hur det går att utvärdera forskningskommunikation och hur långt vi har kommit i Sverige inom RRI-området.

Text: Andreas Nilsson