Publicerad

Future Forests anordnade side event på stor världskongress

Den 23-28 augusti i år samlas den internationella eliten inom skoglig forskning i Seoul, Sydkorea, för att debattera skogsforskningens framtid under International Union of Forest Research Organisations 23:e världskongress. Det är första gången Future Forests deltar och passar då på att anordna ett eget side event.

— Vi åker dit för att exponera Future Forests för det internationella skogsforskningssamhället, säger Annika Nordin, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet och Future Forests programchef.

På tisdagen den 24:e augusti bjöd Future Forests in till ett side-event på COEX i centrala Seoul där kongressen hålls. Under kvällen gav professor Nordin en överblick över forskningsprogrammet och talade om några av de många avvägningar som behöver göras mellan olika sätt att använda, sköta och exploatera skogen.

Framstående forskare från Future Forests berättade sedan om programmets arbete med att studera jord- och vattenförhållanden i boreala skogar, för att kunna ta fram bättre metoder för att skydda dessa naturresurser och de så kallade ekosystemtjänster de utför. Konflikter som kan uppstå till följd av att olika aktörer inom skogsnäringen och politiken har olika intressen och uppfattningar om hur skogen bör skötas och användas diskuterades.
Från Sveriges Lantbruksuniversitet talade dekanus Tomas Lundmark om svenskt skogsbruk i ett internationellt perspektiv, medan SLU:s rektor Lisa Sennerby-Forsse fokuserade på de utmaningar som skogsbruk står inför i framtiden.

Även under resten av kongressen kommer Future Forests forskare vara aktiva i och med sessioner inriktade på skogens biodiversitet, på skogen och klimatförändringarna, och skogsbrukets utveckling i ett idéhistoriskt perspektiv.

Future Forests kommer under hela kongressveckan att ha en monter (B15) i utställningshallen i COEX, dit delegater och media representanter är välkomna. Future Forests forskare och kollegor från SLU kommer att finnas på plats för att diskutera programmets verksamhet.

Annika Nordin menar att IUFRO-kongressen är ett bra tillfälle att träffa forskningskollegor från hela världen och lägga grunden till nya forskningssammarbeten.

— Eftersom vi är ett så nystartat program är det en stor möjlighet för oss att exponera oss i ett internationellt sammanhang och att få sådana kontakter, säger Annika Nordin.

Rubrik2

Faktatext