Publicerad

Uppsving för MASEs bakterie i Storbritannien

Forskningsprogrammet Mase har tagit fram en bakterie som håller undan golfbanornas värsta förövare: snömögel. Med goda resultat i Sverige görs nu stora fältförsök i Storbritannien. De kan bli avgörande för bakteriens framtid och kommersialisering.

Gräsytorna på golfbanor används och sköts intensivt vilket leder till slitage och stress för gräset. Resultatet kan bli svampangrepp på greener och fairways. Den enskilt största skadegöraren är snömögel orsakad av Microdochium nivale.

Nu pågår fältförsök med biologiska bekämpningsmedel på Sports Turf Research Institute i Bingley, Storbritannien. Det var meningen att Mases fältförsök skulle ha startat i december förra året. Men de sköts på framtiden på grund av den bistra vintern. För någon månad sedan var det dock dags.

— Vi har ett bakterieisolat som heter ME700 som vi vill testa på de brittiska banorna. Det har visat goda resultat i södra Sverige där förutsättningarna liknar dem i Storbritannien, säger Leif Johansson på Mase som ansvarar för golfbaneprojektet.

Svenska Golfförbundet är Mases partner när det gäller att hitta nya bekämpningsmedel för golfbanor. Förbundet är intresserat av att kunna minimera användningen av kemiska fungicider för bekämpningen av snömögel. Många golfbanor i Sverige ligger i eller i närheten av naturreservat och vattentäkter, där det är troligt att de kemiska bekämpningsmedlen inte är tillåtna i framtiden.

Under flera års tid har Mase arbetat med att ta fram ME700. De senaste fältförsöken gjordes på fem golfbanor spridda över Sverige.

På banor där höstangrepp av Microdochium nivale är vanliga visade ME700 stå sig väl i jämförelse med de kemiska bekämpningsmedlen. Nu har man lyckats fermentera bakterien så att den är lätt att förvara och transportera.
— Nu har vi visat att vi har en bakterie som fungerar. Sen om det blir en produkt eller inte, det kan vi tyvärr inte styra över. Den svenska marknaden är väldigt liten, säger Leif Johansson.

Försöken i Storbritannien är också ett försök att hitta större marknader. Leif Johansson tror att övriga delar av norra Europa och den amerikanska ostkusten som har liknande klimat som södra Sverige kan vara en framtida marknad för ME700.

Rubrik2

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

Faktatext