Forskning

Mistra investerar i forskning som ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem och till Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningsprogrammen bedrivs i nära dialog med företag, myndigheter och andra användare för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning.

Vanliga frågor

 • 2018-01-17 10.36

  Blåmussla och tång riskerar att försvinna från Östersjön

  En ny rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beställt...
  Läs mer
 • 2018-01-17 09.10

  Få ljusglimtar i världens konflikter trots IS tillbakagång

  När fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program, UCDP,...
  Läs mer
 • 2018-01-17 08.03

  Så kan inflammatorisk tarmsjukdom bli möjlig att behandla

  Inflammatorisk tarmsjukdom är en vanlig och allvarlig...
  Läs mer
 • 2018-01-16 12.16

  Konsten att välja rätt byggstrategi

  Meningen med Henric Jonssons doktorsavhandling är att ge...
  Läs mer
 • 2018-01-16 11.32

  Höga halter miljögift från flamskyddsmedel i bröstmjölk

  – Det giftiga bidraget från bromerade dioxiner i mjölken var...
  Läs mer