Publicerad

20 maj 2014

Deltagare


Programstyrelse

Magnus Börjeson, Ordförande, lantbrukare Högåsa gård

Magnus Franzén, Chef för växtskyddsenheten, Jordbruksverket

Anders Nilsson, Forskningssekreterare vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp

Annette Olesen, Produktutvecklingschef, Lantmännen SW Seed AB

Christopher Folkeson Welch, Adjungeradledamot, Mistra


Programledning

Lisbeth Jonsson, Programchef

Jan Pettersson, Senior rådgivare

Velemir Ninkovic, Delprogramledare, Cropping practice

Inger Åhman, Delprogramledare, New genotypes

Robert Glinwood, Delprogramledare, Aphid natural enemies and allelobiotic chemicals

Torgny Näsholm, Cropping practice

Tiina Vinter, Programsekreterare

Mistra Webbredaktör