Automatgenererad bild.
Publicerad

5 augusti 2013

Mistra Future Fashion

VAD ÄR UTMANINGEN?

Modeindustrin är global och omfattande. Konsumtionen av kläder fortsätter att öka dramatiskt samtidigt som produkterna inte återanvänds i någon större omfattning. Under produkternas livscykel påverkas människor och miljö, särskilt då klimatet och vatten. Vårt konsumtionsbeteende är avgörande för en förändring. Modeindustrin har en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle* och svensk modeindustri kan ta ledarskap i dessa frågor.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Forskningskonsortiet består av forskare från Chalmers, Copenhagen Business School, Handelshögskolan i Stockholm, RISE Innventia AB, Konstfack, IVL, RISE Research Institutes of Sweden AB, Swerea IVF, University of the Arts London. Dessutom ingår H&M, SOEX, Fabric Retail Global AB, F.O.V. Fabrics, I:Collect, Kiram AB, Myrorna, Stockholms Läns Landsting och Södra.

Tack vare bredden och djupet hos konsortiet har forskningsprogrammet stor potential att uppnå målen — en systemförändring av den svenska modebranschen som leder till hållbar utveckling av såväl industri som samhälle. Detta leder till att konkurrensförmågan stärks för modeindustrin.

Hos oss är hållbarhet en integrerad del av verksamheten på samma sätt som mode och kvalitet till bästa pris.
Henrik Lampa - CSR ansvarig för Produkt vid H&M

Stora företag som H&M samt andra fiber-, textil- och moderelaterade företag och organisationer kommer att vara engagerade i forskningen, vilket säkerställer genomslag av programmets arbete.

Forskningsprogrammet omfattar fyra forskningsteman:

  • Design för cirkulär ekonomi.
  • Hur stimulera en cirkulär leverantörskedja.
  • Hur användare kan bidra till ett mer hållbart mode.
  • Hur öka textilåtervinning.

VILKA KOMMER HA NYTTA AV RESULTATEN?

Förväntade resultat inkluderar rekommendationer/strategier för olika intressenter om hur man åstadkommer systemförändringar inom modebranschen, nya designverktyg, "nya" textilfibrer som är mer hållbara än dagens alternativ, nya högvärdiga produkter genom textilåtervinning via upplösning och spinning av nya fibrer av jungfrulig kvalitet samt ramverk av politiska instrument och branschöverenskommelser för ett mer hållbart mode.

Kombinerade med varandra kan resultaten göra den svenska modebranschen mer konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel.

*Med hållbart samhälle avses social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Programtid:
2011-2019

Finansiering:
Mistra investerar 80 MSEK

Programvärd:
RISE Research Institutes of Sweden AB

Programchef:
Sigrid Barnekow

Programstyrelsens ordf:

Nick Morley

Programansvarig, Mistra:
Malin Lindgren

Länkar:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mistra Webbredaktör