Publicerad

11 juli 2012

Om RSS

RSS (RDF Site Summary) är ett standardformat för att leverera artiklar i form av nyhetsrubriker och sammanfattningar.

För att prenumerera RSS-flöden behöver du ett program som kan läsa RSS-formatet. Flera moderna webbläsare och e-postprogram har inbyggd funktionalitet för detta. Det finns även flera olika gratisprogram. Programmen meddelar när en ny artikel publicerats och du kan på ett smidigt sätt bevaka ett RSS-flöde, utan att besöka avsändarens webbplats. Artikelns rubrik är en länk till hela artikeln.

Exempel på några gratisprogram som kan läsa RSS-formatet:

FeedReader, för Microsoft Windows.
NetNewsWire, för Mac OS X.
BlogLines, gratis webbtjänst.
Mozilla Firefox, webbläsare med inbyggd RSS-läsare. Windows.
Internet Explorer 7, webbläsare med inbyggd RSS-läsare.

Mistra Mistra