Publicerad

1 januari 2010

Forum för miljöforskning - Tema Staden

Den 9-10 februari arrangerar Mistra tillsammans med Naturvårdsverket, Delegationen för hållbara städer och Formas en konferens med tema Staden. Över 80 experter deltar för att diskutera, debattera och presentera forskningsresultat angående den hållbara staden, framtidens stad.

Läs också om Future Forests stora forskningssatsning på tillväxtparker. Resultaten ska ge svar på effekterna av intensivodlad skog.

Mer ur nyhetsbrevet:

  • Rajni Hatti-Kaul blir årets mottagare av SKRs kemiteknikpris
  • Krönika: Henrik Nolmark tf Centrumledare för Mistra Urban Future skriver om kick-start och tålamod
  • Nye programchefen Sebastian Håkansson svarar på framtidsfrågor
  • Clipore fortsätter sin COP 15-agenda
  • Johan Schnürer tackar för sig och går vidare

Mistra Webbredaktör