Publicerad

1 juni 2011

Idéer för småföretag

Nu kan små och medelstora företag söka pengar för att tillsammans med forskare utveckla innovativa produkter och tjänster. Utlysningen Mistra Innovation har programmet ProEnviro som förebild, men den nya utlysningen är bredare. Det handlar om att skapa en grogrund för nya idéer med stor potential och betydande miljöinnehåll.

Mer ur nyhetsbrevet:

  • Krönika: Krav på globala robusta system
  • Animering av Östersjöns miljöförändringar
  • Innovationskraft för mindre företag
  • Greenchem sprider gröna resultat
  • Mistra arrangerar FN konferens
  • Fokus på industrin och klimatarbetet

Mistra Webbredaktör