Publicerad

1 april 2010

Arktis i ett globalt fokus

Mistra offentliggjorde för ett par veckor sedan sin senaste utlysning: Mistra Arctic Futures, ett forskningsprogram med samhällsvetenskaplig inriktning. Mistras vision är att med vetenskaplig kunskap – till nytta för samhället, beslutsfattare och människor i Norden – bidra till en hållbar utveckling i Arktis.

Läs också om den internationella planeringsgruppen som tagit fram underlaget till utlysningen.

Mer ur Tema Arktis:

  • Mistra och Polarforskningssekretariatet söker en programchef till Mistra Arctic Futures.
  • Läs Gunnar D Hanssons dikter från en Arktisexpedition, och andra boktips.
  • Britt-Inger Andersson berättar om varför Mistra satsar på Arktisforskning.
  • Björn Dahlbäck på Polarforskningssekretariatet blir värd för Mistra Arctic Futures.
  • Mistras riktlinjer styr utvärderingen av ansökningarna.

Mistra Webbredaktör