Publicerad

1 september 2011

Kunskap för klimatpolitiken

Clipore har som ett av världens mest ambitiösa forskningsprogram inom internationell klimat- politik bidragit med viktiga underlag. Sju års samhällsvetenskaplig forskning inom Mistrapro- grammet har bidragit med viktig kunskap till bland annat FN:s klimatförhandlingar, riktade insatser i utvecklingsländer och EU:s utsläppshandel.

Mer ur nyhetsbrevet:

  • Krönika: Mångfald för ett innovativt Sverige
  • Mistra sprider kunskap om hållbar kapitalförvaltning
  • Clipore har gett viktiga bidrag till världens klimatpolitik
  • Bioteknik med samhällsfrågor i fokus
  • Fortsatt forskning om läkemedel i miljön och klimatanpassning

Mistra Webbredaktör