Automatgenererad bild.
Publicerad

30 augusti 2013

Nyhetsbrev 6 - 2013

Mistra och Formas i gemensam utlysning om 108 miljoner kronor och nya projekt får 17 miljoner inom Mistra Innovation. Det kan du läsa om i Mistras sjätte nyhetsbrev 2013.

Läs också mer om ett av projekten inom Mistra Innovation som undersöker om hur vägtrafikens problem med buller och partiklar kan minskas och möt Mistras nya administrativa chef Birgitta Jonsson Palmgren. Det och mycket mer i senaste nyhetsbrevet från Mistra.

Mistra Webbredaktör