Automatgenererad bild.
Publicerad

10 januari 2014

Nyhetsbrev 9 - 2013

Mistra leds från i vår av Åke Iverfeldt. Han kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet och har lång erfarenhet av miljöforskning. Läs mer om honom i årets sista nyhetsbrev från Mistra. Där får du också information om ett nytt Arktisprogram och kan läsa senaste studien från Mistra Future Fashion.

Mistra Future Fashions studie beskriver konsumentbeteende gällande hållbart mode i Sverige. Läs mer om studien och mycket mer i årets sita nyhetsbrev från Mistra.

Mistra Webbredaktör