Publicerad

18 februari 2009

ProEnviro satsar på CleanCoat

Forskningsprogrammet ProEnviros styrelse har beslutat att finansiera ytterligare ett projekt med inriktning mot miljöanpassad produktframtagning.

Projektet, kallat CleanCoat, har beviljats 2,9 miljoner kronor. Det gäller utveckling av en ny miljömässigt förbättrad produktionsprocess för beläggning av högt förädlade metall/plastprodukter. Målen är bland andra att reducera energiförbrukningen med 30 procent och användningen av oljebaserade beläggningsprodukter med 50 procent.

Projektet drivs av företaget Magu Automation AB i Staffanstorp i samarbete med Lunds Universitet.. I projektet deltar även Daloc AB och Tervento Engineering AB. Projektet löper under 2009 och 2010.

Av totalt 46 ansökningar från små och medelstora företag har totalt 13 valts ut för att finansieras. Ansökningarna har bedömts såväl av ett vetenskapligt som ett industriellt råd. Vetenskaplig höjd och nytänkande har varit viktiga kriterier vid den vetenskapliga bedömningen, och vad gäller den strategiska och affärsmässiga bedömningen har förbättrade miljöprestanda och industriell relevans stått i fokus. Alla projekt bygger på samarbete mellan industri och högskola.

Forskningsprogrammet ProEnviro som pågår tom 2010 är ett samarbete mellan Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

För närmare upplysningar:

Owe Larsson, Magu Automation AB, projektets kontaktperson
Telefon: 070-593 76 13
owe.larsson@magu.se

Lars Frenning, programdirektör för ProEnviro
Telefon: 070-243 04 06
lars.frenning@proenviro.se

Om ProEnviro:

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2010.

Mistra Webbredaktör