Publicerad

13 mars 2009

Mistraprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa får ljudpris

Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa, som forskat på hur hälsoeffekter kopplas till olika ljud, har fått Ljudpriset av Svenska Akustiska Sällskapet. Programchefen Kjell Spång tar emot priset av Sällskapets ordförande Hans Jonasson den 17 mars.

Juryns motivering lyder: Kjell Spång har i egenskap av programchef för Mistras 8-åriga forskningsprogram "Ljudlandskap för bättre hälsa" i hög grad bidragit till att sätta fokus på ljudlandskapets betydelse för hälsan i boendemiljöer. Kjell Spångs engagerade, pådrivande och samlande arbetssätt har kraftigt bidragit till ett lyckosamt genomförande av detta multidisciplinära forskningsprogram och till resultatens implementering i det förebyggande miljöarbetet för bättre ljudlandskap åt alla, lokalt, centralt och internationellt.

- Det känns naturligtvis fint för programmet att vi uppmärksammas så här, säger pristagaren och programchefen Kjell Spång.

Forskningsprogrammet har tydliggjort vikten av tillgång till positiva ljudlandskap för hälsa och välbefinnande.

- Det är viktigt för vår hälsa att ha tillgång till inomhus- och utomhusmiljöer som inte medför stresspåverkan och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, som störande trafikbuller medför. Tack vare forskningen har vi tydliga svar på vad en ”tyst sida” av bostaden betyder, säger Kjell Spång.

I dag finns kraven på tyst sida inskrivna i svenska byggnormer och arbete pågår på en internationell ISO-standard för mätning av kvaliteten hos ljudlandskap, baserad på metoder som programmet tagit fram och prövat.

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har investerat totalt 48 Mkr i forskningsprogrammet.

De organisationer som deltagit är Teknisk Akustik på Chalmers, Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs universitet och Gösta Ekmans Laboratorium för Sensorisk Forskning vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Forskningen är tvärvetenskaplig och har bedrivits av en grupp akustiker, miljömedicinare och psykologer.

Vill du veta mer kontakta Kjell Spång, programchef för Mistraprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa på telefon 031-29 85 73 eller 0705-29 85 74. Svenska Akustiska Sällskapet hittar du på www.akustiska-sallskapet.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ordförande Hans Jonasson nås på 0705-94 81 42.

Mistra Webbredaktör