Publicerad

22 mars 2011

40 miljoner till forskning om hållbart mode

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning investerar i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om hållbart mode med inriktning på nya affärsmodeller, design och innovativa material, uthållig konsumtion och kundbeteende samt policyfrågor. Efter en utlysning under 2010 har Mistras styrelse nu beslutat att bevilja en (1) ansökan - Future Fashion från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Modeindustrin är global och omfattande. Konsumtionen av kläder fortsätter att öka dramatiskt samtidigt som produkterna inte återanvänds i någon större omfattning. Under produkternas livscykel påverkas människor och miljö, särskilt då klimatet och vatten. Vårt konsumtionsbeteende är avgörande för en förändring. Modeindustrin har en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle och svensk modeindustri kan ta ledarskap i dessa frågor.

Mot bakgrund av detta utlyste Mistra under 2010 ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram om hållbart mode där företag, forskare och organisationer inbjöds att komma in med gemensamma ansökningar. Ansökningarna har nu utvärderats av en internationell expertgrupp som anlitats av Mistra varefter Mistras styrelse har beviljat en (1) ansökan.

Den beviljade ansökan är Future Fashion från ett konsortium där SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är koordinator. Konsortiet består av forskare från Chalmers, Copenhagen Business School, Handelshögskolan i Stockholm, Innventia, Konstfack, Malmö Högskola, SP, SWEREA/IVF, University of Arts London. Dessutom ingår H&M, Fabric Retail Global AB, I:Collect, Kiram AB, Myrorna, Stockholms Läns Landsting och Södra.

– SPs ansökan är stark både vad gäller vetenskaplig kvalitet, användarnytta och koppling till material- och modeindustrin. Den täcker in de fyra temaområdena vi avsåg och har stor potential att göra skillnad. De övriga ansökningar vi fick in höll en hög kvalitet och de grupper som ansökte visade ett mycket stort engagemang för en mer hållbar modeindustri, säger Lars-Erik Liljelund, VD på Mistra.

Kontakt:

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, 0761-12 37 00

Mats Westin, Tekn. Dr, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0105-16 51 40

Mistra Webbredaktör