Publicerad

22 mars 2011

Unikt råd granskar miljöforskning

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, har beslutat inrätta ett oberoende råd för utvärdering av miljöforskning med syftet att förbättra beslutsunderlaget för miljöarbetet.

Det finns en stor efterfrågan från allmänhet, medier och beslutsfattare efter forskningsresultat kring olika miljöfrågor. Det kan röra frågor kring t.ex. nanoteknik, effekter av lagstiftning inom miljöområdet, ekologisk odling, genmodifierade grödor, effekter av miljömärkning av varor, biobränslen eller algblomningen i Östersjön. Vad visar forskningen och vilken är den vetenskapliga grunden för slutsatser?

Mot bakgrund av detta har Mistra och KVA beslutat inrätta ett råd, Mistra Council for Environmental Evaluation. Rådet ska identifiera och sammanställa forskningsresultat inom miljöstrategiskt viktiga områden, analysera forskningsresultat och fastställa hur väl underbyggda resultaten är, föra ut vetenskapligt belagda forskningsresultat och slutsatser till användare och beslutsfattare samt utveckla metoder för att utvärdera miljövetenskaplig forskning.

— Målet med rådets verksamhet är att förbättra beslutsunderlaget för alla som är involverade i miljöarbetet. Förebilden för rådet är SBU — Statens beredning för medicinsk utvärdering — som framgångsrikt har bidragit till utvecklingen inom sjukvården, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund.

Mistra Council for Environmental Evaluation kommer starta sin verksamhet i januari 2012.

— Med vår medverkan i arbetet kring detta råd visar vi på vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt till beslutsfattande och praktik, menar Staffan Normark, ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien.

Kontakt:

Lars-Erik Liljelund, VD, Mistra, 070-698 15 08

Staffan Normark, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 02

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, Mistra, 0761-123700

Erik Huss, pressansvarig, KVA, 070-673 96 50

Mistra Webbredaktör