Publicerad

4 april 2011

Forskningsprogram om grön bioteknik

Forskningsstiftelsen Mistra utlyser ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om grön bioteknik för ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelskedja. Mistra avser att investera 40 miljoner kronor under fyra år.

Målet med utlysningen är att utveckla innovativa produkter och service för nischmarknader samt kunskap till nytta för policyarbete. Mistra inbjuder forskare inom naturvetenskap och samhällsvetenskap samt även svensk industri att inkomma med gemensamma ansökningar.

Konkurrenskraft

— Det övergripande målet med Mistras verksamhet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stärka svensk konkurrenskraft samt att hitta konkreta lösningar på miljöproblem, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund.

— Forskningsprogrammet Mistra Biotech är inriktat på bioteknikens möjlighet att bidra till ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelskedja med ett perspektiv på 20-40 år. Även etiska frågor ska belysas inom forskningsprogrammet, fortsätter Lars-Erik Liljelund.

Utmaning

En global utmaning är att säkra tillgång på näringsrik mat i en värld med klimatrelaterade miljöförändringar, tilltagande resursknapphet och brist på odlingsbar mark. Det ställer nya krav på jordbruket. Utveckling av grödor och andra livsmedel samt effektiv användning av naturresurser och växtskyddsmedel, konstgödsel mm är exempel på andra utmaningar som jordbruket står inför.

40 miljoner

Mistra anser att Sverige kan bidra med ny kunskap inom detta område genom att använda bioteknologiska verktyg.  Forskningen ska fokusera på vad Sverige kan bidra med i ett globalt perspektiv. Mistras förhoppning är att forskningen ska leda fram till innovativa produkter och service inom nischmarknader samt kunskap till nytta för beslutsfattare. Forskningen ska omfatta såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap och då särskilt forskning om konsumtionsbeteende och etik. Mistra avser att investera 40 miljoner kronor under fyra år.

Kontakt:

Christopher Folkeson Welch, 070 732 30 74

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, 0761 12 37 00

Mistra Webbredaktör