Publicerad

3 maj 2011

Lönsamma investeringar som påverkar

En ny Mistrarapport visar hur europeiska stiftelser genom att implementera SRI-kriterier – Socially Responsible Investment – i sin kapitalförvaltning kan förstärka sitt uppdrag. Rapporten innehåller flera fallstudier och kan vara till hjälp för stiftelser som vill investera och förvalta sitt kapital på ett hållbart sätt.

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – släpper i dag forskningsrapporten 360-degrees for Mission - How leading European foundations use their investments to support their mission and the greater good. Rapporten visar hur stiftelser genom att använda SRI-kriterier (Socially responsible investment) som investeringsstrategi kan förstärka stiftelsens uppdrag. Rapporten, som är skriven av David Imbert och Ivo Knoepfel vid onValues Ltd, innehåller fallstudier från åtta större stiftelser som är utvalda på grund av deras investeringsstrategier och deras vilja att dela med sig av sina erfarenheter.

– Hållbara investeringar gör det möjligt för stiftelser att skapa ett ekonomiskt mervärde samtidigt som de bidrar till att göra skillnad. Under det senaste årtiondet har Mistra framgångsrikt utvecklat en investeringsstrategi som överensstämmer med vårt uppdrag att bidra till lösandet av miljöproblem och att verka för en hållbar utveckling. Rapporten som nu presenteras är ett sätt för oss att öka medvetenheten hos andra stiftelser och institutionella investerare och att kommunicera till dem att det är möjligt att påverka genom hållbara investeringar, säger Lars-Erik Liljelund, VD för Mistra.

Rapporten fokuserar på intervjuer med kapitalförvaltare och investerare från åtta av de mest framgångrika europeiska stiftelserna som investerar utifrån SRI- och andra hållbarhetskriterier: Svenska kyrkan, Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU, Dreilinden gGmbH, Fondation du Luxembourg, Fondazione Cariplo, Fonds 1818, Friends Provident Foundation och Mistra.

Fallstudierna kombinerar personliga reflektioner med olika investeringsstrategier och ger en inblick i ett stort utbud av olika slags stiftelser med hänsyn till deras storlek, kultur, geografiska läge och investeringskriterier. Rapporten ger en samlad bild av de viktigaste lärdomarna från senare års investeringar och kompletterar detta med allmän information om SRI och det framväxande området av ”ansvarsfulla investeringar”. Parallellt med det centrala budskapet, att hållbara investeringar är lönsamma, ger fallstudierna och dess kommentarer en uppriktig bedömning av de utmaningar som stiftelserna står inför vid tillämpning av SRI-kriterier för ansvarsfulla investeringar. Rapporten presenterar en rad alternativ och möjligheter för de stiftelser som är intresserade av att börja tillämpa en hållbar investeringsstrategi.

Kontakt:

Malin Lindgren, Kommunikationsansvarig, Mistra 076-112 37 00

Lars-Erik Liljelund, VD, Mistra 08-791 10 24

Fredrik Gunnarsson, Administrativ chef, Mistra 08 791 34 80

Mistra Webbredaktör