Publicerad

23 september 2011

Nya rådet för utvärdering av miljöforskning klart för start

I januari 2012 startar MCEE, Mistra Council for Environmental Evaluation sin verksamhet med att utvärdera miljöforskningen. I dagarna har beslut fattats om ledamöter till rådets exekutivkommitté samt tillsättning av verksamhetschef Sif Johansson.

De områden inom miljöforskningen som rådet kommer granska väljs ut av en internationell exekutivkommitté. Kommitténs ledamöter är nu utsedda av Kungl. Vetenskapsakademien.

Ledamöterna är:

  • Kjell Asplund, tidigare vid SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, Stockholm
  • Jacob Fant, Rewir, Stockholm
  • Jacqueline McGlade, European Environment Agency (EEA), Köpenhamn, Danmark
  • Jerry M. Melillo, The Ecosystems Centre, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, USA
  • Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, Gwynedd, Storbritannien
  • Katherine Richardson, University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark
  • Henrik Smith, Lunds universitet, Lund
  • Kommitténs ordförande är Thomas Rosswall, tidigare Executive Director, International Council for Science (ICSU) och fd rektor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

— MCEE-initiativet att sammanfatta det vetenskapliga kunskapsläget i relation till viktiga miljöfrågor är en spännande och viktig utmaning säger Thomas Rosswall.

Exekutivkommittén samlar några av de absolut starkaste namnen inom internationell, vetenskaplig miljöforskning, vilket skall garantera att de evidensbaserade utvärderingarna har högsta vetenskapliga kvalitet.

Rådet kommer att ledas av en nytillsatt verksamhetschef, Sif Johansson. Hon har med Naturvårdsverket som bas arbetat nationellt och internationellt med miljöforskning, huvudsakligen inom det marina området. Sif tillträder den 1 december 2011.

— Jag ser fram emot att utveckla arbetet med utvärdering av miljöforskningen, säger Sif Johansson. Min förhoppning är att MCEE blir en länk mellan forskning och beslutsfattande och bidrar till att stärka framtida beslut inom miljöområdet.

I mars 2011 beslutade Mistra och Kungl. Vetenskapsakademien att inrätta ett oberoende råd för utvärdering av miljöforskning med syfte att förbättra beslutsunderlaget för miljöarbetet. Mer information om rådet finns på www.mistra.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på www.kva.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:

Sif Johansson, tillträdande verksamhetschef MCEE, 0708-24 94 31

Thomas Rosswall, ordförande MCEE exekutivkommitté, + 46 760 19 16 78   

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, 0761-12 37 00

Mistra Webbredaktör