Publicerad

16 december 2011

Mistra Innovation satsar 20 miljoner i nya forskningsprojekt  

Forskningsprogrammet Mistra Innovation finansierar sex innovativa projekt med sammanlagt 20 miljoner kronor. Projekten kommer märkbart att minska miljöbelastningen när deras mål nås.

Det nya Mistraprogrammet Mistra Innovation ska ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersialiserbara och miljöanpassade produkter och processer.

När utlysningen för programmet avslutades den 17 oktober hade Mistra tagit emot 43 ansökningar. Det vetenskapliga och det industriella rådet valde sedan ut 12 ansökningar för fördjupad granskning och hearings. Den 15 december beslutade Mistra Innovations styrelse att finansiera sex innovativa projekt med sammanlagt 20 miljoner kronor.

– Konkurrensen har varit mycket hård och sex av 43 ansökningar har fått finansiering. Alla sex har en stor potential och kommer märkbart att minska miljöbelastningen när deras projektmål nås, säger Lars Frenning, programchef för Mistra Innovation.

– De finansierade ansökningarna täcker ett stort område från Reglerat intelligent ljus med återkoppling till Återvinning och konstruktion av fiberförstärkt plast, berättar Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra. Flera av projekten är mycket generiska och kan användas inom betydligt flera områden än det som det specifika projektet behandlar.

Mistra Innovation riktar sig inte bara mot verkstadsindustrin utan mot samtliga små och medelstora teknikföretag med verksamhet i Sverige, exempelvis inom livsmedels-, energi- och återvinningsindustrin. Programmets målsättning är att implementera resultaten av forskningen i svensk industri. På så sätt kan Mistra Innovation bidra till Sveriges framtida tillväxt och förbättrade miljö.

Detta är den första av två utlysningsomgångar inom Mistra Innovation. En andra utlysning beräknas till början av 2013.

Mistra Webbredaktör