Publicerad

3 december 2010

30 miljoner till Arktisforskning

Mistra Arctic Futures in a Global Context - ett nytt forskningsprogram - har beviljat medel till forskningsprojekt.

Svenska forskare har inbjudits att till Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, inkomma med förslag till forskningsprojekt kring Arktis i en global förändring. Efter att förslagen utvärderats av en internationell expertgrupp har Mistras programstyrelse för
Arktisprogrammet beslutat att bevilja medel till följande projekt:

  • Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden Projektledare: Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
  • From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery? Assessing the Role of Tourism for Sustainable Development in Arctic Communities Projektledare: Dieter K. Müller, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
  • Assessing Arctic Futures: Voices, Resources and Governance Projektledare: Sverker Sörlin, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in a Global Context fokuserar på socio-ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter med global koppling för att uppmärksamma och stimulera arktisforskning med samhällsvetenskapliga förtecken. Under tre år kommer Mistra att investera närmare 30 miljoner kronor i ovanstående projekt. Ytterligare två starkt meriterade projekt kan komma att finansieras.

Polarforskningssekretariatet kommer att vara värd för forskningsprogrammet och det koordineras av programchef Cecilia Dahlberg.

Mistra Webbredaktör