Publicerad

9 juni 2017

45 miljoner kronor till forskning om hållbar konsumtion

Mistra inrättar ett nytt forskningsprogram som ska undersöka möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Programmet Sustainable consumption – from niche to mainstream kommer att ledas av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Hållbar konsumtion ligger högt upp på den globala dagordningen. I FN:s 17 utvecklingsmål från 2015 anses hållbara konsumtions- och produktionsmönster som förutsättningar för att ställa om till en mer hållbar ekonomi.

- Det finns ett stort behov av en fördjupad kunskap om hur vi kan stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, därför är vi mycket glada för att nu kunna lansera detta program säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Mistra investerar 45 miljoner kronor i programmet som kommer att ledas av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

I Sustainable consumption – from niche to mainstream ingår betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn.

Kontaktpersoner:

Åke Iverfeldt, vd Mistra, ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling.

Mistra Webbredaktör