Publicerad

9 september 2014

55 miljoner till nytt centrum för hållbara marknader

Mistra investerar 55 miljoner kronor i ett nytt centrum för forskning och utveckling av utbildning om hållbara marknader. Handelshögskolan i Stockholm blir värd för satsningen Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) som sträcker sig över fem år.

– Handelshögskolan utbildar en stor andel av de högsta cheferna i det svenska ekonomiska systemet. Vi vill med vår strategiska investering bidra till att hållbarhetsfrågorna blir centrala i forskning och utbildning på Handelshögskolan, så att dessa ges en större tyngd i det framtida beslutsfattandet, säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

En bärande tanke för centrumet är att forskningen ska vara efterfrågestyrd, dvs. frågeställningarna ska i första hand vara formulerade av näringslivet och andra aktörer utanför akademin.  MISUM kommer ha en extern styrelse med internationella ledamöter som kommer att ha stor betydelse för att styra centrumet i rätt riktning.

– Det här är en efterlängtad möjlighet för Handelshögskolan att på ett kraftfullt sätt kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan. Våra starka relationer till näringslivet ger också goda förutsättningar för att de nya kunskaperna tidigt ska kunna tillämpas i praktiken.

Satsningen är nationell och inbegriper samarbete med flera andra svenska lärosäten. Även flera internationella samarbetspartners finns med. Mistra har tidigare finansierat forskningsprogrammet Sustainable Investment Research Platform (SIRP) åren 2006-2012. Den forskning som bedrevs inom SIRP har relevans för MISUM.

– För Mistra är det en naturlig fortsättning att nu ta steget från det framgångsrika SIRP-programmet om hållbara investeringar till hållbara marknader, då båda är otroligt viktiga verktyg på vägen mot ett hållbart samhälle, menar Mistras vd Åke Iverfeldt.

Centrumets kompletta namn är: Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM). A center of excellence for advancing market practices towards sustainable development to enhance the capabilities and competitiveness of Sweden. Rekryteringen av en vetenskaplig ledare för MISUM har inletts.

För mer information kontakta:

Johan Edman, programansvarig Mistra,
johan.edman@mistra.org, 08-791 10 28

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig Mistra, malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, lars.strannegard@hhs.se, 08-736 90 11

Mistra Webbredaktör