Publicerad

25 oktober 2010

Mistra Future Fashion — Ett nytt forskningsprogram om hållbart mode

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, avser att investera 40 miljoner kronor i ett 4-årigt tvärvetenskapligt forskningsprogram om hållbart mode.

Modeindustrin är global och mycket omfattande. Bara i Sverige omsattes 77 miljarder kronor under 2009. Konsumtionen av kläder/textilier och skor fortsätter att öka dramatiskt samtidigt som produkterna inte återanvänds i någon större omfattning. Vid odling, tillverkning och användning påverkas miljön, särskilt klimat och vatten. Modeindustrin har en viktig roll i arbetet för ett hållbarare samhälle vad gäller miljö, hälsa och sociala förhållanden.

Forskare, företag, beslutsfattare och organisationer inbjuds till att i gemensamma ansökningar ge förslag till ett Mistra forskningsprogram. Beslut om vilket förslag som skall beviljas medel kommer ske våren 2011. Syftet med programmet är att det ska bidra till ett uthålligare samhälle, ge svensk modeindustri ökad konkurrenskraft och kompetens om hållbarhet samt finna innovativa lösningar på de utmaningar som modeindustrin och samhället står inför. Modeindustrin med sin kreativa kompetens och direktkanaler till konsumenter i alla åldrar kan medverka till förändring både i Sverige och globalt till nytta för miljö och människor. Forskningsprogrammet om hållbart mode omfattar kläder, skor och accessoarer av textilier. Det är tvärvetenskapligt, ska ha potential att göra en stor skillnad och komma till nytta samt att samarbete med företag och även internationella forskare krävs.

Mistra Future Fashion inriktas främst på följande områden:

  • Marknader och affärsmodeller i förändring
  • Design processen och innovativa material
  • Uthållig konsumtion och kundbeteenden
  • Policy verktyg

Utlysningen av programmet sker 25 oktober på Mistra´s webbplats.

Mistra investerar i miljöstrategisk forskning

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska medverka till att viktiga miljöproblem löses och till en hållbar samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Stödet uppgår till ca 200 miljoner kronor per år och Mistra investerar i ett femtontal stora forskningsprogram, som vart och ett kan löpa mellan sex och åtta år.

Mistras övergripande mål är att resultaten från forskning på högsta vetenskapliga nivå ska komma till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer. På det sättet kan Mistras forskningsinvesteringar bidra till en lösning på miljöproblemen och komma samhället till nytta.

Mistra Webbredaktör