Publicerad

4 november 2009

Pressinbjudan: Immateriella miljövärden driver allt mer de finansiella på OMXS

Immateriella miljövärden såsom hanteringen av utsläpp, energieffektivitet och transparens i miljöpolicy påverkar redan nu företagens värdering och effekten kan förväntas bli starkare i framtiden. Det visar en ny studie från Sustainable Investment Research Platform, ett forskningsprogram som finansieras av Mistra.

Klimatförändringen måste göra investerare mer vaksamma. Det är en av slutsatserna i forskningsstudien "The Value Relevance of Environmental and Social Performance: Evidence from Swedish SIX 300 Companies".

Forskningen visar att klimatförändringen och utsläppsregleringarna kommer att påverka investerarnas långsiktiga värderingar av företagen. Innovativa bäst-i-klassen-företag, som går längre än vad lagstiftningen kräver, vinner redan nu fördelar.

I studien har forskare vid Handelshögskolan i Umeå och Åbo Akademi University ställt sig frågan om information om företagets miljö och sociala betyg spelar någon roll i prisbildning på aktier på Stockholmsbörsen under perioden 2005-2008*. Studien visar att de mjuka, immateriella, värdena driver de finansiella allt mer.

- Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets finansiella fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Mistraprogrammet Sustainable Investments.

Det visar sig att investerare på OMXS är villiga att betala ett premium för aktien om bolaget har en god miljöprestanda.

- För investerare är det viktigt att förstå att en ökad reglering och prissättning av samhällskostnader framförallt på miljösidan, sannolikt leder till en starkare effekt på marknadspriset än vi sett hittills. Vår studie visar att dessa samhällskostnader redan nu prissatts för large och mid cap bolag. En annan observation som vi gör är att småbolagens miljöprestanda inte ännu prissatts och att investerare inom denna grupp kan hitta investeringsobjekt som är bäst-i-klassen, säger professor Lars G Hassel.

- Forskningen ger stöd till alla investerare på marknaden som satsar pengar på att arbeta med miljö- och sociala frågor samt ägarstyrning. Hos de investerare som till äventyrs ännu inte har börjat med att arbeta med ansvarfulla investeringar så är de här resultaten ett välkommet stöd till att sätta igång. Bra företag med bra ledning när det gäller miljöfrågor uppskattas av marknaden. Det är goda nyheter för alla investerare allmänt och GES kunder i synnerhet som arbetar med att integrera dessa frågor i analys och aktivt ägande. Det uppmuntrar också än mer till att påverka bolag som är lågpresterande till att göra bättre ifrån sig därför att det kan betala sig i längden, säger Magnus Furugård, vd på GES Investment Services.

Studien har genomförts med stöd från PricewaterhouseCoopers.

- Det råder inte längre någon tvekan om att hållbarhetsarbete ger värdeökande effekter för svenska börsbolag. Följdfrågan som alla företagsledningar borde ställa sig är därför - hur greppas hållbarhetsfrågorna rent praktiskt? En transparent redovisning där hållbarhetsaspekterna får ta plats är en av hörnstenarna i att bygga en CSR-strategi, kommenterar Fredrik Ljungdahl, CSR-specialist vid PricewaterhouseCoopers.

* Studien använder sig av en databas sammanställd av GES Investment Services på en avgränsad marknad (OMX Stockholm All Share cirka 300). Bolag av olika storlek ingår. Tidigare studier har gjorts på globala marknader med de största bolagen och ofta begränsats till amerikanska bolag (MSCI World). Sverige uppfattas också som en marknad med utvecklat miljö- och socialt ansvar som gör studien särskilt intressant.

Mistra Webbredaktör