Publicerad

17 juni 2010

Lars-Erik Liljelund blir Mistras nya vd

Vid ett extrainkallat styrelsemöte i dag den 17 juni 2010 har Mistras styrelse fattat beslut att tillsätta Lars-Erik Liljelund som ny vd för Mistra. Han kommer närmast från en tjänst som generaldirektör i Statsrådsberedningen med ansvar för klimatfrågor och Östersjöstrategin.

Lars-Erik Liljelund tillträder sin nya tjänst den 16 augusti.

- Jag ser verkligen fram emot att ta över rodret på Mistra. Det ska bli oerhört intressant att sätta mig in i alla forskningsprogram, som har en stor spännvidd inom det miljöstrategiska området, säger Lars-Erik Liljelund, som redan i dag är ordförande i det Mistrafinansierade forskningsprogrammet Clipore.

Lars-Erik Liljelund är sedan två år tillbaka klimatrådgivare till statsminister Fredrik Reinfeldt. Innan dess var han mellan 1999 och 2008 generaldirektör för Naturvårdsverket.

- Styrelsen är mycket nöjd över att ha lyckats rekrytera en så kunnig och kompetent vd för Mistra, med stor erfarenhet av miljöfrågor från såväl politiken som forskarvärlden, säger Lena Treschow Torell, ordförande i Mistras styrelse.

Lars-Erik Liljelund är 63 år och doktorerade 1977 i ekologisk botanik vid Stockholms Universitet. Under åren 1994-1998 arbetade han vid Miljödepartementet som kanslichef för Miljövårdsberedningen.

Åren 1993-1997 var Lars-Erik Liljelund vice ordförande och ordförande i Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) först under Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) och därefter under det Arktiska Rådet (Arctic Council). Han var ordförande för EU:s miljömyndighet (European Environmental Agency) mellan 2003 och 2008. Sedan 2007 är han medlem av den kinesiska regeringens miljörådgivande organ — China Council, och också ledamot i ICIMOR, International Centre for Integrated Mountain Development

Mistra Webbredaktör