Publicerad

20 augusti 2009

Mistra finansierar världsledande forskningscentrum för hållbar stadsutveckling

Nu är det klart vem som ska få utveckla ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling. Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs universitet beviljas anslag för ansökan "Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures".

Den 19 augusti beslutade Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistras styrelse att ge klartecken åt Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet att etablera ett nytt storskaligt tvärvetenskapligt forksningscentrum kring hållbar stadsutveckling.

- Glädjen är naturligtvis stor. Vi känner ett ansvar att vi verkligen ska göra något bra och ser fram emot förhandlingarna med Mistra. Göteborg som stad tycker också att detta är fantastiskt. Det kommer att öppna många nya dörrar för vår hållbara stadsutveckling, säger Björn Malbert, professor på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Utvärderarna lyfter särskilt fram Göteborgsförslagets reflektion och kritiska diskussion kring begreppet hållbar stadsutveckling och vad som är angelägna forskningsområden ur ett användarperspektiv. De poängterar också Göteborgsförslagets nyttoaspekt och det starka stödet från tilltänkta samarbetspartners.

- Centrumet för hållbar stadsutveckling kommer att kunna fungera som en plattform för kunskapsutvecklingsprocesser både på universiteten och i praktiken. Vi får också en plattform för det internationella samarbetet, säger Björn Malbert.

Utvärderarna har också synpunkter och ger råd till det vinnande förslaget särskilt när det gäller att stärka den vetenskapliga kompetensen inom vissa samhällsvetenskapliga områden och att organisera det nya centrumet på ett framgångsrikt sätt. Mistras förväntningar är att verksamheten också ska få stor internationell betydelse.

- Vi känner oss mycket nöjda med den höga kvaliteten i de tre förslagen. Göteborg vann i hård konkurrens, och nu har vi stora förväntningar på vad centrumet för hållbar stadsutveckling ska åstadkomma. Urbaniseringen i världen går i en allt snabbare takt och det nya centrumet ska bidra till storstädernas positiva utveckling, socialt miljömässigt och ekonomiskt, säger Ola Engelmark, vd på Mistra.

Planen är att The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures kommer att starta sin verksamhet i januari år 2010.

De två andra starka kandidaterna var KTH/Stockholms universitet och Lunds universitet/Malmö högskola/SLU.Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Mistra investerar cirka 1,2 miljarder SEK under en sexårsperiod i ett tjugotal stora tvärvetenskapliga forskningsprogram.

Mistra Webbredaktör