Automatgenererad bild.

Lin Lerpold

Publicerad

14 april 2015

Mistrafinansierad professur om hållbara marknader på Handelshögskolan

Handelshögskolans styrelse har beslutat inrätta en ny professur vid namn The Mistra Chair of Sustainable Markets. Innehavaren kommer att leda den vetenskapliga verksamheten vid The Mistra Center for Sustainable Markets Misum) och även undervisa vid Handelshögskolan.

– Vi är mycket glada att nu inrätta The Mistra Chair of Sustainable Markets. Professuren är ett led i vår strävan att ytterligare förankra hållbarhetsaspekterna i våra utbildningar, säger professor Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Misum är ett nyinrättat center vid Handelshögskolan etablerat med finansiering från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Syftet med Misum är att skapa tvärvetenskaplig forskning i världsklass om hållbara marknader och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft. Misum ska fungera som en plattform och mötesplats för forskare och praktiker i företag och organisationer i Sverige och internationellt.

– Professuren gör att Mistras satsning på hållbara marknader får mycket mer varaktiga effekter än vad som hade varit möjligt inom ramen för ett vanligt forskningsprogram säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

Med ett uppdrag som sträcker sig utanför den traditionella forskningen kommer Misum också generera konkreta lösningar och processer som bidrar direkt till en hållbar ekonomisk utveckling. I uppdraget ingår också att ge expertråd till politiker och andra beslutsfattare samt att samarbeta med andra forskningscentra nationellt och internationellt.

Lin Lerpold, Executive Director för Misum, har utsetts till tillförordnad professor till dess att en permanent professor har installerats. Hon verkar fortsättningsvis som Executive Director för Misum parallellt med sin tillförordnade professur.

Kontaktpersoner:

Åke Iverfeldt, vd, Mistra
ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, Mistra
malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm lars.strannegard@hhs.se, 08-736 90 11

Lin Lerpold, Executive Director för Misum, Handelshögskolan i Stockholm, lin.lerpold@hhs.se, 08- 736 97 36

Mistra Webbredaktör