Publicerad

30 augusti 2010

Ny styrelse för Mistra

En ny styrelse för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning har utsetts. Styrelseledamöterna har fått ett förordnande från och med den 1 september 2010 till den 30 juni 2013.

Ledamöter i den nya styrelsen är: 

Professor Lena Treschow Torell
VD Kenneth Alness, Bio Agri AB
Professor Birgitta Bergman, Stockholm universitet, Institutionen för Botanik
VD Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB
Miljöchef Christina Lindbäck, NCC
Generalsekreterare Stefan Nyström, Sportfiskarna
Professor Thomas Sterner, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Professor Maria Strömme, Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet
Professor Bengt Söderström, Lunds universitet, Inst för Mikrobiologisk ekologi
Adj professor Mathilda Tham, Beckmans Designhögskola

Styrelsen ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram.

Mistra Webbredaktör