Publicerad

26 mars 2011

Ola Engelmark i öppet brev till G-20-ländernas ledare

"Världen har nått en kritisk punkt". Uppropet kommer från koalitionen för grön ekonomi, ett initiativ där Sverige går i bräschen för att påverka G-20-ländernas* ledare. I ett öppet brev uppmanar koalitionen att öronmärka 750 miljarder dollar till stimulanspaket för hållbara investeringar. Ola Engelmark, ordförande för Bellagio Forum, har undertecknat brevet.

I brevet utmanas G-20-ländernas ledare att med moral och ledarskap ta de rätta besluten när det gäller finansiella reformer och krispaket vid deras möte i London i början av april. Undertecknarna kräver att krispaketen stödjer tre mål: bygga en hållbar ekonomi, skapa rättvisa arbetsvillkor för alla och skydda och använda miljön på ett hållbart sätt.

- Gamla sanningar gäller inte längre. Den globala finanskrisen ger oss anledning till omprövning. Klokt agerat är krisen världens chans till bättre livsvillkor för fler, utvecklat företagande och sund resursförvaltning, säger Ola Engelmark, ordförande för Bellagio Forum for Sustainable Development** och vd på Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Koalitionen rekommenderar att 1 procent av globala BNP (750 miljarder dollar) går till investeringar i grön infrastruktur (som förnyelsebar energi, hållbara transportsystem och miljöanpassade byggnader); investeringar i rättvis och hållbar användning av naturresurser, utbildning och hälsa; skydd av känsliga livsmiljöer; förbättring av villkoren för ekosystemtjänster och att introducera nya sätt att se på människans och miljöns välbefinnande (som inte uttrycks i finansiella termer).

Brevet har undertecknats av Ola Engelmark, ordförande, Bellagio Forum for Sustainable Development; John Evans, generalsekreterare för OECD:s Trade Union Advisory Committee; Mark Halle, vd, IISD-Europé; R. Andreas Kraemer, direktör, Ecologic Institute; James Leape, generaldirektör, WWF International; Julia Marton-Lefèvre, generaldirektör, International Union for Conservation of Nature (IUCN); Achim Steiner, vd, United Nations Environment Programme (UNEP); Guy Ryder, generalsekreterare för International Trade Union Confederation (ITUC); Camilla Toulmin, direktör, International Institute for Environment and Development (IIED); Jan-Olaf Willums, ordförande, Inspire Foundation for Business and Society; professor Alastair McIntosh, Centre for Human Ecology, Skottland.

Den internationella koalitionen för grön ekonomi träffades för första gången i Schweiz den 2-3 mars 2009. Mötet var sammankallat av IUCN i samarbete med IIED, WWF International och UNEP.

Mistra Webbredaktör