Publicerad

30 mars 2009

Releaseparty för en frisk framtid

MistraPharmas bok "En frisk framtid" ger en helhetssyn på läkemedelsflödet. Den 2 april är det releaseparty för boken på Nalen och listan på deltagare är diger.

MistraPharma har tillsammans med Apoteket AB och Stockholms läns landsting tagit fram boken "En frisk framtid — Läkemedel i ett hållbart samhälle".

- Det verkar finnas ett enormt intresse för läkemedelsflödet, säger Karin Liljelund, ordförande i boken redaktionskommitté.

Varje kapitel tar upp var sin aspekt av läkemedelsflödet, allt ifrån livsstilsfrågor, internethandeln, förfalskade läkemedel och antibiotikans dåliga lönsamhet till hållbar distribution, handel och vattenrening.

Under releasepartyt på Nalen den 2 april håller Charlotte Permell i en informell paneldiskussion med Ethel Forsberg, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, Christina Rångemark Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket, den amerikanska författaren och forskaren David J. Triggle, Bengt Mattson från läkemedelsindustrin, Barbro Westerholm, riksdagsledamot och läkare, Christina Rudén, programchef på MistraPharma samt Kairos Futures trendspanare Anna Kiefer.

Boken kan beställas från Apoteket AB, order.trycksaksdistribution@apoteket.se.

Mistra Webbredaktör