Publicerad

15 december 2010

Samhällsvetare forskar om Arktis

Svenska forskare har inbjudits att till Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, inkomma med förslag till forskningsprojekt kring Arktis i en global förändring. Efter att förslagen utvärderats av en internationell expertgrupp har Mistras programstyrelse för Arktisprogrammet beslutat att bevilja medel till fem projekt.

De nya projekten inom Mistra Arctic Futures in a Global Context är:

  • Arctic Games — Interactive development and application of a transdisciplinary framework for sustainable governance options of Arctic natural resources Projektledare: Tore Söderqvist, Enveco Miljöekonomi AB, Sverige
  • Arctic Futures: Managing Competition and Promoting Cooperation Projektledare: Neil John Melvin, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
  • Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden Projektledare: Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
  • From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery? Assessing the Role of Tourism for Sustainable Development in Arctic CommunitiesProjektledare: Dieter K. Müller, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
  • Assessing Arctic Futures: Voices, Resources and Governance Projektledare: Sverker Sörlin, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in a Global Context fokuserar på socio-ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter med global koppling för att uppmärksamma och stimulera arktisforskning med samhällsvetenskapliga förtecken.

Under tre år kommer Mistra att investera 38 miljoner kronor i forskningsprogrammet innehållande de fem enskilda projekten.

Polarforskningssekretariatet kommer att vara värd för forskningsprogrammet och det koordineras av programchef Cecilia Dahlberg.

Mistra Webbredaktör