Automatgenererad bild.
Publicerad

21 september 2016

Utlysning - 45 mkr till forskning om hållbar konsumtion

Tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Mistras utlyser därför 45 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion.

– Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp, säger Mistras vd Åke Iverfeldt. Den ska bidra till lösningar snarare än att beskriva konsekvenser av dagens konsumtion.

Det nya programmet förväntas ha en samordnande roll inom forskningen om hållbar konsumtion och på sikt utvecklas till den ledande kunskapsnoden i ett nätverk av inflytelserika aktörer på området, såväl akademiska som andra.

Inriktningen på programmet fokuseras kring fyra områden:

  • Hållbar konsumtion och livskvalitet.
  • Hållbara leverantörskedjor.
  • Alternativ till dagens konsumtionssystem.
  • Styrmedel för hållbar konsumtion.

Mistra anslår 45 miljoner kronor till programmet. Tillsammans med motfinansiering förväntas programmet omfatta 50 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 6 mars 2017. Beslut om tilldelning förväntas ske i juni 2017.

Mer information om utlysningen finns på www.mistra.org/utlysningarlänk till annan webbplats

För mer information, kontakta:

Åke Iverfeldt, vd Mistra, ake.iverfeldt@mistra.org, 08-791 10 24

Malin Lindgren, programansvarig Mistra,
malin.lindgren@mistra.org, 08-791 10 27

Mistra Webbredaktör